IMAM Annual Scentific Conference 2021 Virtual tickets are open for purchase

Prof. Madya Dr. Salleh Amat

PhD
Director, Pusat Pembangunan Karier, Universiti Kebangsaan Malaysia

Biography

Merupakan Profesor Madya di Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah menjawat beberapa jawatan pentadbiran di UKM seperti Ketua Jabatan, Pengerusi Pusat, Timbalan Pengarah, Timbalan Dekan dan sekarang sebagai Pengarah Pusat Pembangunan Karier UKM, Kepakaran beliau ialah bimbingan dan kaunseling, personalia pelajar dan kaunseling silang budaya. Beliau merupakan seorang kaunselor berdaftar dan ahli Lembaga Kaunselor Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang kaunseling serta pendidikan.

Lecture title

Post-COVID World